2018-06-25T21:37:37+02:00 WARN (4): Zend_Cache_Backend_Apc::clean() : CLEANING_MODE_OLD is unsupported by the Apc backend WSG Galeria - Galeria Ełk WSG

© 2010 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy