Strona glowna > Aktywny Uczeń

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, największą niepubliczną uczelnię w północnej Polsce. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, a takż liczne kursy, warsztaty oraz szkolenia. Oferuje kształcenie dla ponad 7000 tys. studentów na 19 prestiżowych kierunkach.

Wychodząc na przeciw potrzebom i wymaganiom, które przed młodymi ludźmi stawia rynek pracy i społeczeństwo, w sierpniu 2009r. uczelnia przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego „Aktywny uczeń, pracownik, obywatel – to ja dzięki kompetencjom kluczowym”. Program skierowany jest do uczniów szkół średnich z trzech województw: pomorskiego, warmińsko - mazurskiego oraz kujawsko - pomorskiego.

Pragniemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju młodego obywatela oraz sprostać jego potrzebom i wymaganiom edukacyjnym.

© 2010 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy