Strona glowna > Żagle "Pałuki Omega Cup" 2012

Cele Stowarzyszenia AZS WSG MOS ŻNIN obejmują:

 • Wzrost znaczenia sportu żeglarskiego i rekreacji wodnej jako czynników stymulujących rozwój społeczno - gospodarczy regionu kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska wodnego,
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie żeglarstwa regatowego, morskiego, motorowodnego i turystyki wodnej;
 • Upowszechnianie sportu wodnego w zakresie profilaktyki i dbałości o stan zdrowia wśród mieszkańców regionu Pomorza i Kujaw, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży; w szczególności amatorskie i profesjonalne szkolenie w zakresie sportów wodnych dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej,
 • Amatorskie i profesjonalne współzawodnictwo sportowe; w szczególności organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych, imprez sportowych, rekreacyjnych związanych ze sportem wodnym oraz szkoleniowych rejsów morskich,
 • Realizację procesu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego różnych grup ludności poprzez uprawianie sportu żeglarskiego, rozwijanie sportu akademickiego i wyczynowego
 • Animacja sportu żeglarskiego dorosłych,
 • Promowanie sportu żeglarskiego i rekreacji osób niepełnosprawnych,
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami sportowymi lub innymi sportowymi formami organizacyjnymi;
 • Tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej;
 • Koordynacja działań prowadzących do zapewnienia młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego i podnoszenia przez nią poziomu posiadanych umiejętności,
 • Tworzenie funduszy stypendialnych wspierających sport żeglarski młodzieży, akademicki, wyczynowy
 • Pozyskiwanie środków na integrowanie i podwyższania poziomu rozwoju i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez sport,
 • Prowadzenie działalności edukacyjno – wychowawczej i popularnonaukowej w obszarze sportu żeglarskiego, motorowodnego i rekreacji wodnej,
 • Kształcenie i doskonalenie żeglarskie i motorowodne zawodników, instruktorów i trenerów.

Fotografie z galerii

Ocena galerii

Oceń naszą galerię :

 • zagle
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody
 • zawody

© 2010 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy